SPONZORING V ROCE 2014

5/1/2015

Společnost Kartáčovna Koloveč spol. s r. o. rozdělila v roce 2014 3% svého zisku jako sponzoring pro své partnery.

Tyto prostředky byly rozděleny mezi následující subjekty:

1 Ústav experimentální medicíny AV ČR 57%
2 FN Plzeň 19%
3 Městys Koloveč  19%
4 TJ Slavoj Koloveč 4%
5 F.K.CH.-UNION Chocomyšl 2%