SPONZORING V ROCE 2020

2/2/2021

Společnost Kartáčovna Koloveč spol. s r.o. se i v roce 2020 chovala společensky zodpovědně a rozdělila 3% svého zisku jako sponzorské dary pro následující společnosti.

Název organizace
Podej nám ruku
BK Pelhřimov
Divadelní spolek Kolofantí
Mateřská škola Koloveč
SDH Koloveč
Základní škola Koloveč
Obec Němčice
Pionýrská spol. Kolo Koloveč
TJ Slavoj Koloveč