Flexibilní kartáčové lišty

Poptávkový formulář Sériová výroba Technologie Fotogalerie

Flexibilní laťové kartáče jsou určeny k široké škále použití, podobně jako kartáče laťové či těsnící kartáčové lišty. Nejčastěji jsou jimi kryty či těsněny mezery např. v obráběcích centrech.

Výhoda oproti laťovým kartáčům i těsnícím kartáčovým lištám však vyplývá již z názvu, jsou flexibilní, tedy je možné je v rámci technických možností ohýbat a tím zajistit těsnění otvorů s rádiusem.Flexibilní kartáčové latě představují další typ kartáčů zatloukaných, tedy těleso je tvořeno vhodným materiálem pro danou aplikaci. Do tělesa jsou vrtány slepé otvory, do kterých se pomocí skobiček (drátu) uchycuje osazovací materiál v podobě jednotlivých svazků. 

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ FLEXIBILNÍ KARTÁČOVÉ LIŠTY

TECHNICKÝ VÝKRES

Technický výkres flexibilního kartáče

FLEXIBILNÍ KARTÁČOVÉ LIŠTY

Při výrobě na zakázku lze objednat minimálně 100m.

profil:   typ 1       typ 2
odsazení:   typ h         typ F
VD - viditelná délka:   15 mm       30 mm       jiná (uveďte v popisu)

ZÁKLADNÍ INFORMACE

prostředí:   neutrální         zásadité         kyselé
teplotní odolnost: °C
poptávaný odběr:
roční odběr:
účel použití:
obor použití:
příloha 1 (max 2MB)
příloha 2 (max 2MB)

ODBĚRATEL

    soukromá osoba         právnická osoba
společnost:
IČO/DIČ:
kontaktní osoba:
ulice, č.p.:
město:
PSČ:
stát:
e-mail:
telefon:

POPIS FLEXIBILNÍ KARTÁČOVÉ LIŠTY A ÚČELU POUŽITÍ

Zadáte-li účel a použití kartáče, pracovníci našeho obchodního oddělení Vám budou moci doporučit lépe vhodnou konstrukci tělesa a vhodné vlákno pro uvedený účel.


Technologie výroby flexibilních kartáčových lišt

Flexibilní kartáčové latě představují další typ kartáčů zatloukaných, tedy těleso je tvořeno vhodným materiálem pro danou aplikaci. Do tělesa jsou vrtány slepé otvory, do kterých se pomocí skobiček (drátu) uchycuje osazovací materiál v podobě jednotlivých svazků.

Aplikace flexibilních kartáčových těsnících lišt - přiklady:

  • vedení produktů ve vymezených plochách;
  • odvádění statické elektřiny;
  • těsnění, krytí mezer;
  • přítlačné lišty.